TSE EN 15635 YÖNETMELİĞİ MADDE 9.4 KAPSAMINDA MEVCUT DEPO RAF SİSTEMLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ

Genel olarak kontrol edilecek hususlar:

 – Darbe yükü alan herhangi bir depo raf sistemi yapı elemanının olup olmadığının kontrolü.

– Raf kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü

– Raf Ayak taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar.

– Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığı

– Rafların oturduğu temelin durumu

– Paletlerdeki yüklerin pozisyonu.

– Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun

uygunluğunun kontrolü

– İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü

– “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü

– Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü.

Hasar tespit edildi ise:

 

Gözlenen hasarın olası sebeplerinin belirtilmesi:

– Forklift kazası

– Farklı teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Eskimiş teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Farklı bir palet tipinin kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Hasarlı yük kaldırma teçhizatlarının kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Yükün takılıp asılı kalmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Boşlukların (yeterli açıklık) yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Koridor genişliğinin yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Dağınık raf düzeni veya raftaki ürünlerin arasındaki engellerden dolayı doğabilecek hasarlar.

– Zayıf ışıklandırmadan dolayı doğabilecek hasarlar

– Raf zemini ve koridor zemini kaplaması yetersizliğinden dolayı doğabilecek hasarlar.

  

Hasar Kontrol Prosedürü:

KİRİŞLER:

hasar-kontrolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehim miktarı (d) raf kirişleri için L/200 ‘den az olmalıdır. Konsol kiriş varsa bu limit L/100

olarak belirtilmektedir.

– Eğer L/200 den fazla sehim tespit edildiyse üzerindeki yük kaldırılmalı. Oluşan plastik

deformasyon miktarı ölçülmeli. Bu değer normal sehimin %20 sini aşmamış ise yük

azaltılarak sistem kullanılabilir.

– Kirişlerde yanal ötelenmeler var ise bu değer yaptıkları düşey deplasmanın %50 sinden az

olmalıdır.

TRAVERS KONEKTÖR KİLİT TEÇHİZATI:

travers-konnektoru

 

 

– Travers Konektörlerde şekilde görüldüğü üzere konektör kilitleri olmak zorundadır.

– Travers Konektörlerde hiçbir şekilde açıkça belirgin görsel hasar olmamalıdır. Var ise derhal o kiriş

değiştirilmelidir.

– Travers Kirişe kaynaklanan konektörlerin kaynak kısımlarında herhangi bir çatlak tespit edildiği anda

derhal o kiriş değiştirilmelidir.

 

 

 

RAF AYAK -RAF KOLON AYAKLARI VE ÇAPRAZLAR:

Yüke maruz kalan kolonlarda düşey eksenden kaçıklık miktarı 1/200 ‘ den fazla olmamalıdır.

(yatay fark / boy). Aşağıdaki şekildeki gibi konsol sistemler için bu limite bakılmaksızın

kaçıklık var ise üretici acilen uyarılmalıdır.

raf-ayak

 

 

 

 

 

Kolonlarda derin oyuk, yırtılma ve ayrılma hasarı gözleniyorsa hasar kontrolüne gerek yoktur.

O parça vakit kaybedilmeden değiştirilmelidir.

Aşağıdaki kurallar eğilme hasarına maruz kalmış kısmı 1m ve 1m’den daha az olan kolonlar

için hasar kontrolünde kullanılır. 1 metrenin altındaki hasarlar için hasar limitleri 1 metreye

oranlanarak hesaplanmalıdır. (şekildeki boyutlar mm dir).

 

 

 

 

 

 

raf-ayak2

– Hasar, oluşan bölgenin kenarına düz bir plak konularak (terazi) ile ölçülür.

– Soldaki şekildeki gibi çaprazların olduğu tarafa doğru oluşan hasar 3 mm yi geçmemelidir.

– Ortanca şekildeki gibi kiriş açıklıklarına doğru oluşan hasar 5 mm yi geçmemelidir.

– Aynı anda iki yönde de hasar almış kolonlar ayrı ayrı yukarıdaki 2 maddeye göre

incelenmelidir.

– Sağdaki şekildeki gibi çaprazların hasar limiti 10 mm’dir. (Çapraz boyu 1m için, daha düşük

çapraz boyları için hasar limiti oranlanmalı)

Hesap Mühendislik Firmamız; Depo Raf Sistemleri Periyodik Kontrol ve Bakım Onarım Hizmetini Uzman Mühendislik Kadrosu İle Yapmaktadır.

 

Aziz DAĞ

Makina Mühendisi

Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız…

  • HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ
  • HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
  • RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ