HESAP MÜHENDİSLİK MAKALE 4

Hesap Mühendislik Firmasının Gerçekleştireceği Temel Faaliyetler Aşağıda Sıralanmıştır;

139_hesap-muhendislik-makale-4Endüstriyel depo ve raf sistemlerinin mühendislik tasarımına yönelik yapısal eleman, birleşim ve sistemler ile ilgili numerik kontroller.İlgili uluslararası mühendislik standartlarının adaptasyonu ile ilgili faaliyetler (halen ülkemizde söz konusu standartlar uygulanmamaktadır Hesap mühendislik adaptasyon faaliyetleri kapsamında standartların ulusal standart haline dönüştürülmesine öncülük edecektir,FEM ,RMI ,EN-15512 nin, hesaplarda kullanılması gibi)

Yeni kurulacak (Endüstriyel Depo ve Raf sistemleri) EDRS sistemleri ile ilgili kalite uygunluk süreçlerini destekleyecek faaliyetler (raf sistemi üreticisi firmalara kalite lisansı verilmesi, standartlarda verilen kurallar çerçevesinde üreticilerin imalat kalitesinin periyodik olarak takip edilmesi ve raporlanması)

Mevcut EDRS(Endüstriyel Depo ve Raf sistemleri) sistemlerinin yapısal sağlık izlemesi ve değerlendirmesi faaliyetleri.

Özellikle deprem ile ilgili risklerin azaltılması yönünde Ar-Ge çalışmaları yapılması,

R6K2Q5L5H8H6S5K4T4W901112013094116Avrupa’nın ilgili kurumlarında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine katılmak ve katkıda bulunmak (Endüstriyel depo ve raf sistemlerinin yapısal ve deprem davranışı ile ilgili Avrupa çapında bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir ve yeni çalışmalar da planlanmaktadır. Hesap Mühendislik Türkiye’de konuya katkı sağlayabilecek altyapıya sahip ilk ve tek firma olarak söz konusu çalışmaların önemli bir çözüm ortağı olacaktır).

Üretilen bilginin sektör ile paylaşılması (eğitici doküman hazırlanması, seminerler