HESAP MÜHENDİSLİK MAKALE 2

Q8L5T3D0S6U6V2H3G0W501112013091123Üretim, ithalat ve ihracatın yüksek oranlarda gerçekleştiği ülkemizde ilgili lojistik süreçleri kapsamında endüstriyel ürünlerin depolanma ihtiyacı da buna paralel olarak artmakta ve endüstriyel depo raf sistemleri daha yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmektedir.

Ülkemizde mevcut endüstriyel depo rafı stoğu önemli bir seviyededir ve üzerine yenileri artan bir hızla eklenmektedir. Ülke ekonomisinin kalbinin atttığı İstanbul Bölgesi lojistik sektörünün yaklaşık olarak %60 ını barındırmaktadır. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren 500 civarında firma arasında 300 civarında firma İstanbul Bölgesi’nde hizmet vermektedir ve söz konusu firmalara ait büyük depolar bu bölgede bulunmaktadır.
T3U8T0E3J3B2H6L2U2W801112013091035
Endüstriyel Depo ve Raf taşıyıcı sistemlerinin mal ve can kaybına meydan vermeyecek şekilde emniyetli tasarlanmaları diğer mühendislik yapılarında olduğu gibi büyük önem arz etmektedir. Özellikle günümüzde halkın da iç içe bulunduğu bu sistemlerin göçmesi büyük kayıplara sebep olabilecektir. Depolanan ürünlerin tehlikeli kimyasal / biyolojik ürünler olması durumunda risk daha da artacaktır. Öte yandan ürün sahipleri açısından depolanan ürünlerin raf sistemleri üzerinde güvenli bir biçimde taşıtılması ticari açıdan çok önem arz etmektedir.

Bina tipi yapılarda olduğu gibi, depo ve raf sistemlerinin de önemli bir yükleme durumu olan yatay deprem kuvvetlerine karşı emniyetli hesaplanmaları ve buna uygun şekilde tasarlanmaları çok önemlidir. Geçmişte deprem dolayısıyla dünyanın birçok bölgesinde depo ve raf sistemleri göçmüş, mal ve can kaybına sebep olmuştur (FEMA 2005). Deprem etkisi ile göçen raf sistemleri göz önüne alındığında özellikle bir deprem ülkesi olan Türkiye’de binalarda olduğu gibi söz konusu sistemlerin de depreme karşı dayanıklı tasarlanmaları son derece hayatidir.