11- Kutu Kayar Depo Raf Sistemleri (Roller System – Makaralı Sistem)

– İlk giren ilk çıkar (FIFO) prensibiyle çalışır.
– Arka arkaya sıralanmış kutuların yer çekimi etkisiyle eğimli tarafa (çıkışa) doğru hareketi sözkonusudur.
– Kayar raflar kanalın bir ucundan yükleme (Giriş) yapılırken, diğer uctan boşaltım (Çıkış) yapılır.
– Kutular makaralar üzerinde hafif bir eğim yardımı ile öne doğru hareket eder.
– Belli kısımlarda firen sistemi ile kutuların hareketinde hız kontrolü yapılır.
– Kanaldan kutu çıkışı yapıldıkça arkadaki kutular öne doğru hareket eder.
– Makara boyut , adet ve kapasiteleri kutu ebat ve ağırlıklarına göre tayin edilir.